اخبار پژوهشی و آموزشی مرکز
كلكسیون‌های درختی و درختچه‌ای ایستگاه كوشكك مورد بازدید قرار گرفت
با حضور رئیس بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع‌ الرشد موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع؛ كلكسیون‌های درختی و درختچه‌ای ایستگاه كوشكك مورد بازدید قرار گرفت  جديد!
جلسه ارزشیابی سالانه طرح‌های تحقیقاتی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مركز برگزار گردید
با حضور اعضای ارزشیابی کننده طرح‌های تحقیقاتی از طرف موسسه جنگل‌ها و مراتع؛ جلسه ارزشیابی سالانه طرح‌های تحقیقاتی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مركز برگزار گردید  جديد!
روز جهانی خاك در شهرستان بهبهان برگزار شد
با حضور عضو هیئت علمی مرکز؛ روز جهانی خاك در شهرستان بهبهان برگزار شد  جديد!
كتابخانه تخصصی و سالن مطالعه هنرستان كشاورزی وابسته به مركز تحقیقات و آموزش  كشاورزی منابع طبیعی خوزستان افتتاح گردید
با حضور رئیس مرکز و رئیس اداره فنی‌حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش خوزستان؛ كتابخانه تخصصی و سالن مطالعه هنرستان كشاورزی وابسته به مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی منابع طبیعی خوزستان افتتاح گردید  جديد!
صفحه1از35123456...35.بعدي.برو

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0